Voorafbetalingen: alles wat je moet weten

Belastingen betalen is één van de zekerheden in het leven. Ook als zelfstandige, vennoot, bedrijfsleider of als iemand met een vrij beroep zal je betalingen aan de staatskas moeten doorvoeren. Anders dan bij de inkomstenbelasting van een gewone werknemer wordt dit bedrag echter niet op voorhand afgehouden. Dat is natuurlijk zo om de simpele reden dat niemand in de toekomst kan kijken en perfect voorspellen hoeveel hij/zij zal verdienen in het aankomende jaar. Om te vermijden dat er op het einde van dat jaar een zware rekening volgt is het wel mogelijk om voorafbetalingen te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Voorafbetalingen alles wat je moet weten
© Pixabay.com

Het is een voorschot

Een voorafbetaling kan je dus uitvoeren als zelfstandige, als vrij beroep of als vennoot. In essentie is het een voorschot op de uiteindelijke belasting die op het aanslagbiljet zal komen. Je kunt het dus gelijk stellen met de traditionele bedrijfsvoorheffing bij werknemers. Je bent niet verplicht om een voorafbetaling te doen, maar als je dit niet doet zal je een vermeerdering moeten betalen op het finale verschuldigde bedrag. Die vermeerdering bedroeg in 2020 voor vrije beroepen en zelfstandigen 2,25%. Voor vennootschappen liep die vermeerdering zelfs op tot 6,75%. Het zou dus wel een goed idee kunnen zijn om toch een voorafbetaling door te voeren.

Het correcte bedrag berekenen

Een voorafbetaling is geen exacte wetenschap. Er is dus geen “correct” bedrag. Om toch min of meer in de juiste grootteorde terecht te komen maak je een berekende gok over jouw inkomen in het komende jaar. Dit kan je doen aan de hand van de resultaten van de voorbije jaren of aan de hand van de cijfers van vergelijkbare ondernemingen. Verdien je toch veel meer dan verwacht in het lopende jaar? Dan is er een optie om een extra voorafbetaling te doen.

Voorafbetalingen alles wat je moet wete
© Pixabay.com

Wanneer voorafbetalen?

Door correct en op tijd jouw voorafbetalingen te doen kan je een belastingvermeerdering vermijden. Maar wat is een tijdige voorafbetaling? In feite kan je op eender welk tijdstip beslissen om een voorafbetaling door te voeren. Het tijdstip waarop je betaalt heeft echter wel een invloed. Afhankelijk van het kwartaal waarin je voorafbetaalt geniet je van andere voordeelpercentages. De data om te onthouden zijn 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

En als beginner?

Op het principe van de voorafbetaling is er een duidelijke uitzondering. Als je in hoofdberoep zelfstandige bent en nog maar net jouw eigen zaak hebt opgericht hoef je in de eerste drie jaar eigenlijk geen voorafbetalingen te doen. Er is immers geen risico op een belastingvermeerdering zonder voorafbetaling. Dat betekent echter niet dat het daarom een goed idee is om er geen te doen. Zelfs als starter kan je er voordeel bij hebben. Dit omdat je in aanmerking komt voor de zogenaamde bonificatie mits voldoende voorafbetalingen. Om te genieten van een bonificatie is de regel dat je een bedrag van minstens 106% van de uiteindelijk te verschuldigde belasting in voorafbetalingen moet hebben doorgestort.