Zoeken naar:
Douane en accijnzen

Hebt u in België een onderneming en levert u accijnsgoederen? In dat geval is de kans groot dat u te maken krijgt met meer administratie en richtlijnen. Het is van te voren dan ook belangrijk om te kijken of de producten die u gaat verkopen belast zijn met accijns. En ook wat de regelementen daarvoor zijn. In dit artikel gaan we in de op de vraag wat accijns precies is. Vervolgens geven we aan welke goederen in België belast zijn met accijns.

Douane en accijnzen
© Pixabay.com

Wat is accijns?

U heeft ongetwijfeld wel van het woord accijns gehoord, aangezien het vaak wordt genoemd. U hoort het bijvoorbeeld op televisie, leest het in de krant of op een andere plaats. Maar wat is accijns nu precies, vraagt u zich wellicht af. Daar gaan we nu even wat dieper op in. Accijns is een vorm van indirecte belasting die particulieren uiteindelijk moeten betalen voor het aanschaffen van verschillende goederen en producten. Er kunnen verschillende redenen zijn om accijns te gaan heffen als overheid. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, omdat de overheid niet wil stimuleren dat een bepaald product wordt verkocht. Maar het is bijvoorbeeld ook weer niet mogelijk om het illegaal te maken. In dat geval kan er dus accijns worden geheven. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij sigaretten en nog andere ongezonde producten. Een andere reden kan ook zijn dat de staat gewoon meer inkomsten wil hebben over bepaalde producten. Er kunnen dus meerdere redenen zijn om accijns te gaan heffen.

Welke producten?

Maar welke producten zijn dan typisch als het gaat om het belasten met accijns? Een product dat in België, maar ook in zeer veel andere landen, belast is met accijns zijn sigaretten en andere rookwaren. De overheid haalt daar niet alleen heel veel geld mee op, maar ze proberen mensen daarmee ook de aanschaf ervan te ontmoedigen. Ze hopen dat mensen het niet gaan kopen, omdat het flink duurder is geworden door het accijns. Roken wordt dan ook steeds duurder en dat is een belangrijke reden waarom veel mensen ervoor kiezen om ermee te stoppen.

Douane en accijnze
© Pixabay.com

Maar bijvoorbeeld ook op alcoholische dranken wordt accijns geheven. De reden hiervoor is dat daarmee veel wordt verdiend. Dit omdat het een veelgebruikt middel is en sociaal geaccepteerd in onze samenleving. Daarnaast is het ook zeer ongezond en probeert de overheid het om die reden ook te ontmoedigen.

Benzine

Waarmee verdient de overheid het meeste als het gaat om het heffen van accijns, vraag u zich natuurlijk af. Dat is uiteraard benzine, maar dat kon u misschien ook wel raden. Benzine wordt namelijk zoveel gebruikt in België, aangezien er miljoenen auto’s over de weg rijden. Omwille van die reden is dit voor de overheid dan ook een zeer belangrijke inkomstenbron.

Conclusie

Levert u producten waarbij er sprake is van een heffing van accijns? Onderzoek dan goed of u misschien extra verplichtingen heeft bij de verkoop. Op de website van de Belgische belastingdienst vindt u daar meer informatie over, zodat u zeker weet dat u altijd goed bent ingelicht.

Voorafbetalingen: alles wat je moet weten

Belastingen betalen is één van de zekerheden in het leven. Ook als zelfstandige, vennoot, bedrijfsleider of als iemand met een vrij beroep zal je betalingen aan de staatskas moeten doorvoeren. Anders dan bij de inkomstenbelasting van een gewone werknemer wordt dit bedrag echter niet op voorhand afgehouden. Dat is natuurlijk zo om de simpele reden dat niemand in de toekomst kan kijken en perfect voorspellen hoeveel hij/zij zal verdienen in het aankomende jaar. Om te vermijden dat er op het einde van dat jaar een zware rekening volgt is het wel mogelijk om voorafbetalingen te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Voorafbetalingen alles wat je moet weten
© Pixabay.com

Het is een voorschot

Een voorafbetaling kan je dus uitvoeren als zelfstandige, als vrij beroep of als vennoot. In essentie is het een voorschot op de uiteindelijke belasting die op het aanslagbiljet zal komen. Je kunt het dus gelijk stellen met de traditionele bedrijfsvoorheffing bij werknemers. Je bent niet verplicht om een voorafbetaling te doen, maar als je dit niet doet zal je een vermeerdering moeten betalen op het finale verschuldigde bedrag. Die vermeerdering bedroeg in 2020 voor vrije beroepen en zelfstandigen 2,25%. Voor vennootschappen liep die vermeerdering zelfs op tot 6,75%. Het zou dus wel een goed idee kunnen zijn om toch een voorafbetaling door te voeren.

Het correcte bedrag berekenen

Een voorafbetaling is geen exacte wetenschap. Er is dus geen “correct” bedrag. Om toch min of meer in de juiste grootteorde terecht te komen maak je een berekende gok over jouw inkomen in het komende jaar. Dit kan je doen aan de hand van de resultaten van de voorbije jaren of aan de hand van de cijfers van vergelijkbare ondernemingen. Verdien je toch veel meer dan verwacht in het lopende jaar? Dan is er een optie om een extra voorafbetaling te doen.

Voorafbetalingen alles wat je moet wete
© Pixabay.com

Wanneer voorafbetalen?

Door correct en op tijd jouw voorafbetalingen te doen kan je een belastingvermeerdering vermijden. Maar wat is een tijdige voorafbetaling? In feite kan je op eender welk tijdstip beslissen om een voorafbetaling door te voeren. Het tijdstip waarop je betaalt heeft echter wel een invloed. Afhankelijk van het kwartaal waarin je voorafbetaalt geniet je van andere voordeelpercentages. De data om te onthouden zijn 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

En als beginner?

Op het principe van de voorafbetaling is er een duidelijke uitzondering. Als je in hoofdberoep zelfstandige bent en nog maar net jouw eigen zaak hebt opgericht hoef je in de eerste drie jaar eigenlijk geen voorafbetalingen te doen. Er is immers geen risico op een belastingvermeerdering zonder voorafbetaling. Dat betekent echter niet dat het daarom een goed idee is om er geen te doen. Zelfs als starter kan je er voordeel bij hebben. Dit omdat je in aanmerking komt voor de zogenaamde bonificatie mits voldoende voorafbetalingen. Om te genieten van een bonificatie is de regel dat je een bedrag van minstens 106% van de uiteindelijk te verschuldigde belasting in voorafbetalingen moet hebben doorgestort.

Het ABC van de BTW

Als zelfstandige ondernemer bent u in België in veel gevallen verplicht om btw af te dragen. De afkorting btw staat voor belasting toegevoegde waarde. Dit is belasting die wordt geheven over een product of een dienst. Een particulier betaalt uiteindelijk deze belasting, maar u als ondernemer int dit voor de belastingdienst bij particulieren en draagt dit uiteindelijk af. In dit artikel gaan we even verder in op de BTW, zodat u er als ondernemer alles over weet. De belangrijkste zaken worden besproken.

Het ABC van de BTW
© Pixabay.com

Periodieke aangifte

Als het gaat om aangifte doen voor de btw, dan is er sprake van een periodieke aangifte die u moet doen. Maar over welke periode dit gaat kan zeer variëren. Vaak geldt: hoe meer omzet u heeft, hoe vaker u aangifte moet doen. Mensen met een hele hoge omzet moeten bijvoorbeeld om de maand aangifte doen. Heeft u echter maar een hele lage omzet, omdat u het werk bijvoorbeeld doet als bijbaantje? In dat geval kan het zijn dat u slechts eenmaal per jaar omzet hoeft af te dragen. Voor de meeste personen geldt dat het om de drie maanden moet.

Vrijstellingen

Let wel: niet voor alle diensten en producten moet u btw opgeven en afdragen aan de belastingdienst. Het kan namelijk ook zo zijn dat u goederen of diensten levert die zijn vrijgesteld van btw. Daarbij kunt u denken aan onderwijs, maar ook verschillende goederen. Op de website van de Belgische belastingdienst vindt u daar meer informatie over en dat is wel zo fijn uiteraard.

Het ABC van de BT
© Pixabay.com

Facturen verplicht sturen

Als u ondernemer bent voor de btw, dan bent u verplicht om facturen te versturen. En als het gaat om factureren dan moet u ook weten dat er verschillende eisen zijn waar u zich aan moet houden. Houdt u zich niet aan die eisen, dan kan u een boete krijgen en die boetes kunnen zeer hoog oplopen, dus het is altijd verstandig om van te voren goed die regels te bekijken. De factuureisen staan op de website van de Belgische belastingdienst. Als u zelf geen zin heeft om daar allemaal rekening mee te houden, dan kunt u het ook uitbesteden aan een boekhouder. Dit kost wel wat geld, maar daardoor houdt u wel meer tijd over voor andere activiteiten die gepaard gaan met uw onderneming.

Andere eisen

Het kan ook zijn dat u zakendoet met het buitenland. Is dat het geval, dan gelden er in de regel andere eisen als het gaat om de btw. Als u zakendoet met het buitenland en die buitenlandse klant is een ondernemer, dan wordt de btw verlegd naar het buitenland. Ook dit moet u aangeven op de factuur en daarnaast heeft u dan nog extra administratieve lasten waar u rekening mee moet houden. U moet bijvoorbeeld ook het btw-nummer van uw klant weten. Deze moet bovendien worden vermeld op de factuur. Daarnaast moet u ook controleren of dit btw-nummer wel klopt. Daarvoor heeft de Europese Unie een speciale website opgericht, zodat u dat gemakkelijk kan checken van alle verschillende EU-landen. Wel zo handig!