Zoeken naar:
Mobiliteit in de toekomst: waar gaan we naartoe?

De niet te stoppen groei van grote steden is een dagelijkse uitdaging voor duurzame mobiliteit. Dankzij de digitale revolutie zijn tools als big data en concepten als autodelen cruciale componenten geworden bij het creëren van slimme steden met krachtige mobiliteitssystemen. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste aspecten in de toekomst van mobiliteit, de trends die een revolutie teweeg zullen brengen in onze manier van bewegen en de impact die de coronaviruspandemie op dit alles zal hebben.

Mobiliteit in de toekomst waar gaan we naartoe
© Pixabay.com

Sleutels en uitdagingen voor toekomstige mobiliteit

Verkeersopstoppingen vertragen mensen en leveringen, verhogen de stress en veroorzaken zoveel luchtvervuiling dat ze worden beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden in grote steden. Om deze en andere redenen is er een consensus dat de manier waarop een stad stedelijke mobiliteit beheert, een directe impact heeft op haar welvaart. In een recent onderzoek naar slimme stedelijke mobiliteitstrends, ontworpen om te anticiperen op de behoeften van de steden van de toekomst, identificeerde consultanten drie belangrijke kenmerken voor een efficiënt mobiliteitssysteem:

Prestaties en veerkracht
Steden moeten wegen en andere infrastructuur onderhouden en geïntegreerde mobiliteitsopties bieden om congestie, reistijden en vervuiling tot een minimum te beperken.

Visie en leiderschap
Een goed presterend mobiliteitssysteem gebeurt niet per ongeluk. Stedelijke mobiliteit vereist een gezonde dosis innovatie en investeringen, evenals een goede coördinatie tussen belanghebbenden.

Service en inclusie
Stedelijke mobiliteit moet toegankelijk zijn voor de hele bevolking. Steden moeten garanderen dat het openbaar vervoer regelmatig en op tijd rijdt, en betaalbare opties en gebruiksvriendelijke manieren bieden om toegang te krijgen tot het volledige scala aan vervoersopties.

Mobiliteit in de toekomst waar gaan we naarto
© Pixabay.com

Stedelijke mobiliteittrends

Ingeleid door de digitale revolutie en als reactie op de dreiging van klimaatverandering, zijn er trends naar voren gekomen die een revolutie teweegbrengen in de stedelijke transportsector. We bekijken er enkele hieronder:

Duurzame mobiliteit
Omdat ze geen fossiele brandstoffen gebruiken, vertegenwoordigen elektrische voertuigen de mobiliteit van de toekomst, waarbij de verkoop blijft groeien. Een sleutelfactor in deze hausse is innovatie op het gebied van batterijen, die goedkoper en efficiënter worden, met meer autonomie.

Gedeelde mobiliteit
Geschat wordt dat 40% van het verkeer in het stadscentrum wordt veroorzaakt door het zoeken naar een parkeerplaats. Door een auto te delen, in plaats van dat elke persoon zijn eigen auto gebruikt, kunnen we het verkeer helpen verminderen en de uitstoot verminderen. Als de coronaviruscrisis aanhoudt, kan dit de levensvatbaarheid van deze trend bedreigen, of dit nu uit angst voor infectie is of omdat nieuwe desinfectieprotocollen extra kosten met zich meebrengen.

Zelfrijdende voertuigen
Dit zijn voertuigen die kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om zich te verplaatsen zonder enige tussenkomst van de bestuurder. Zelfrijdende auto’s kunnen een gebruiker ophalen en naar zijn bestemming brengen, altijd volgens de best beschikbare route. Ze verminderen onder meer het verkeer en maken parkeerplaatsen vrij, waardoor de luchtkwaliteit verbetert.

Verbonden mobiliteit
Dankzij het Internet of Things (IoT) kunnen alle verkeerscomponenten – voertuigen, verkeerslichten, borden enzovoort – nu met elkaar communiceren. Bovendien kunnen auto’s met de uitrol van 5G informatie ontvangen over beschikbare parkeerplaatsen of gevaren buiten het gezichtsveld van de bestuurder, terwijl verkeerslichten zichzelf kunnen reguleren, afhankelijk van de hoeveelheid verkeer en de verkeersdrukte en aanwezigheid van voetgangers, naast andere voordelen.

Een plan voor onze mobiliteit

Het hoeft geen betoog dat er al sinds jaar en dag een probleem is met de mobiliteit in België. De gemiddelde Belg verliest jaarlijks gemiddeld zo’n veertig uur in de file en elke stad heeft zo wel zijn eigen actieplan om de mobiliteit te verbeteren. Het is ook een thema met heel veel vragen naar de toekomst toe. Moeten we overstappen op elektrische wagens en kan ons net dat wel aan? Zijn slimme wagens een optie? Hoog tijd dus om even op een rijtje te zetten wat de uitdagingen en gespreksthema’s rond mobiliteit nu eigenlijk zijn.

Een plan voor onze mobiliteit
© Pixabay.com

De impact van COVID-19

COVID-19 is wat ons leven nu al meer dan een half jaar domineert. Het spreekt dan ook voor zich dat het virus ook betreft mobiliteit een impact heeft gehad. Na een eerste significante daling herstelde de autoverkoop zich zeer snel en tegelijkertijd was er tot 10% minder Co²-uitstoot. Het betekent dat de consument minder onderweg is, de opkomst van thuiswerken is daar niet vreemd aan, maar auto’s nog steeds heel hoog inschat. Een auto staat gelijk met vrijheid. Slimme fabrikanten omarmen deze nieuwe situatie en spelen daar handig op in.

Een jong korps

Opvallend: als het over emissies vanuit het wagenpark gaat scoort België opvallend goed. Dat is eigenlijk niet zo vreemd. Wij zijn een land met een opvallend groot aandeel aan bedrijfswagens. Als je weet dat bedrijfswagens door de band genomen jonger zijn dan wagens voor privégebruik begrijp je meteen dat dit een positieve invloed heeft op de emissies. Net om die reden is de kans ook groot dat we een voorloper zullen zijn op het vlak van de elektrische wagens. Dat gezegd zijnde is onze overheid wel achterop aan het hinken wat betreft initiatieven om elektrisch rijden te stimuleren.

Een plan voor onze mobilitei
© Pixabay.com

Duurzame energie

Een ontzettend belangrijk vraagstuk op het vlak van mobiliteit is wat we als samenleving moeten aanvangen met elektrische batterijen. Deze bevatten immers heel wat schadelijke stoffen voor het milieu. Tegelijkertijd zijn ze onze beste zet voor een duurzame oplossing op het vlak van mobiliteit. Het is om die reden dat er tegenwoordig heel veel geld gaat richting onderzoek naar het hergebruik van elektrische batterijen. Dat is ook iets waar de wetgeving zich niet onbetuigd bij laat: er is een recyclage-efficiëntiegraad die gehaald moet worden. Deze graad, in procent uitgedrukt, wordt stelselmatig naar boven bijgesteld.

De elektrische wagen als standaard: kan dat?

Het is een vraag die soms gesteld wordt: is het mogelijk dat alle Belgen elektrisch opladen? Hebben we daar voldoende elektriciteit voor? Het simpele antwoord daarop is ja. Dat betekent echter niet dat het daarom een goed en voordelig idee is voor iedereen. Logisch zou zijn dat de prijs van het opladen sterk schommelt afhankelijk van het moment en de laadbehoefte voor de markt. Dat brengt natuurlijk met zich mee dat we op een intelligente manier om moeten gaan met onze elektrische bolides. Een goede planning wat mobiliteit betreft is een must en dat zal enkel maar meer het geval zijn.