Wat zijn de spelregels voor sportclubs?

Wil jij ook meer informatie over de fiscale regelingen bij vzw’s? Je leest het in dit artikel. In deze tekst wordt de focus voornamelijk gelegd op sportclubs en aldus sportbeoefenaars. Vrijwilligers komen aan het einde van de tekst ook nog even kort aan bod. Allereerst zal het onderscheid worden gemaakt tussen jonge betaalde sportbeoefenaars en de sportbeoefenaars in het algemeen, want er gaat veel geld in om en het maakt nogal uit wat voor leeftijd je hebt in de sportwereld en als je je inkomsten moet aangeven.

Wat zijn de spelregels voor sportclubs
© Pixabay.com

De regels voor betaalde sportbeoefenaars: jonge sportbeoefenaars

Voor de jonge sportbeoefenaars onder ons gelden de volgende regels. Allereerst de vraag, wat is de precieze regel die geldt voor jonge sportbeoefenaars? Je moet daarbij weten hoe oud iemand moet zijn. Dat is tussen de 16 en de 26, dus jonger dan 26 is een vereiste. Als je dan aangifte doen over 2019, dat is het jaar van inkomsten. Het aanslagjaar is 2020. Het bedrag in de eerste schijf (vaak komen deze personen niet hoger) mag worden belast tegen een tarief van 16,5%. Valt mee toch? Hoe het bij betaalde sportbeoefenaars zit die ouder zijn, lees je in het volgende stuk

De betaalde sportbeoefenaars buiten de genoemde leeftijden

Dan heb je zoals gezegd nog het beroepsinkomen van de sportbeoefenaars die ouder dan 25 zijn. 26 jaar en ouder, daarvoor gelden deze regels. Voor een maximum van ruim 20.000 euro (om precies te zijn 20.070) kan het bedrag worden belast tegen een tarief van 33%. Dat is fors meer dan het vorige genoemde percentage. Helaas is het niet anders en moeten we het er maar mee doen. Regels zijn regels, ook in de wereld van de vzw! Er geldt nog een nuance, want er moet nog een inkomen zijn uit een andere beroepsactiviteit. Het bruto belastbaar inkomen – BBI – moet in totaal groter zijn dan het totale BBI dat wordt gehaald uit de andere activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het zijn van trainer of scheidsrechter. Overigens: die laatste komen nu nog aan bod!

Wat zijn de spelregels voor sportclub
© Pixabay.com

Hoe zit met het scheidsrechters?

Iedereen moet belasting betalen, daar kunnen we niet omheen. Zo ook bij scheidsrechters. Dezelfde regel van de 33% is hier ook toe te passen. Daarnaast geldt als aanvullende eis dat scheidsrechters niet in aanmerking komen voor deze regeling als zij een bezoldiging ontvangen als bedrijfsleider. Let daar goed op, want de regels worden strikt toegepast. Het is niet moeilijk, maar je moet het even weten.

Wat voor regels zijn verder belangrijk om in acht te nemen?

Er zijn nog een aantal regelingen die nog niet aan bod zijn gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de fiscale regels voor vrijwilligers. Moeten die wel of geen belasting betalen? Werken die wel geheel vrijwillig? De algemene regel is dat sommige vergoedingen voor vrijwilligers in deze specifieke sector niet belastbaar zijn. Alleen als de vergoeding hoger is dan een bepaald bedrag dan zal er belastbaarheid van de vergoeding optreden en moet deze vrijwilliger belasting betalen.